Земята

От 2009 година развиваме нашето земеделско стопанство в с. Иван Вазово. То се намира в Горнотракийската низина, община Калояново, област Пловдив.

История на мястото

Историята на Тракия преминава през хилядолетия на бурен и сложен живот на нейните обитатели, живеещи на пътя между Африка, Азия и Европа - континентите люлки на най-древните цивилизации. Землището на с. Иван Вазово се намира в северната част на Горнотракийската низина, на мястото, на което река Стряма пресича Средна гора и навлиза в низината. От древни времена през землището на селото преминава основният път от Тракия за Мизия. През Римската епоха е пoстроен друг важен път, разклонение на главния път Виа Милитарис, водещ до големия римски град Диоклецианополис, днешен Хисаря. Заинтригувани от интересното място, на което се намира с. Иван Вазово, през 2009 година, с финансиране от наша страна, бяха извършени теренни археологически проучвания в землището на селото. Регистрирани бяха над 70 археологически обекта. Най-ценното според археолозите откритие е неолитна селищна могила от IV хилядолетие пр. Хр., заемаща площ от над 3 хектара. В селището бяха открити множество артефакти като каменна брадва, част от каменен хромел, глинени съдове, включително такива за съхранение на зърнени храни, части от подови замазки на жилища и др. Категоричното мнение на археолозите е, че селището е основано от представители на така наречената „земеделска цивилизация”, идваща на Балканите от Мала Азия. Именно тази цивилизация е донесла по тези земи лимеца и го е отглеждала като основна зърнена култура.

Днес

Към днешна дата обработваме 212 хектара собствена и 50 хектара наета земя. През 2016 година започнахме да регистрираме земя за биоземеделие и към момента разполагаме със 104 хектара. Когато стартирахме биопроизводството, подбрахме изоставени ниви, които не бяха обработвани от далечната 1948 година. На тези площи засяваме основно лимец.

През 2019 година, по искане на нашата биосертифицираща компания, беше извършен пълен анализ в акредитирана лаборатория в Гърция на произведен от нас био лимец. Резултатите са безупречни, което е поредно доказателство, че спазваме стриктно поетите от нас ангажименти за производство на биологични продукти от най-високо качество.

С цел опазване на почвите и тяхното възстановяване след жътва, сме създали програма, по която след всеки две години производство, площите се оставят една година без засяване. Всички наши био сертифицирани блокове са отделени чрез свободни площи от блоковете за конвенционално производство, което е допълнителна гаранция за избягване на замърсяване с други житни култури. Преди обработката на почвите, ползваната от нас техника се почиства старателно с питейна вода. Друга гаранция за чиста продукция е фактът, че част от землището на Иван Вазово е покрито с гори, което подсигурява по-чист въздух. На разстояние от 20-30 километра в различните посоки няма големи градове и опасни за здравето промишлени производства.