Фабриката

За да отговорим на нарасналото потребителско търсене на различни биологични зърнени култури и продукти, произведени от тях, и да затворим производствения цикъл от засяването до трапезата, през 2020 година пуснахме в експлоатация нашата фабрика за преработка на зърнени култури. Изградихме модерна подземна и надземна инфраструктура.

машини и съоръжения

Във фабриката са инсталирани над 60 машини и съоръжения за почистване, преработка и пакетаж на зърнени храни. Само в линията за почистване и лющене на Лимец участват 14 отделни машини. Голяма част от машините са внос от Германия, Чехия и Австрия, а транспортните линии, които свързват машините, са произведени от българска компания, която е водещ европейски производител. За да се гарантира чистотата на продукта, суровините се обработват от специална камъкоотделителна машина. Преди всички възлови машини за почистване, мелене и пакетиране, продукцията преминава през магнитни сепаратори, което гарантира, че тя е почистена от всякакви метални частици.

Предприятието е сертифицирано от Българска Агенция по Безопасност на Храните (БАБХ) и Институтът за контрол на биологични продукти Био Еллас – Гърция. Дружеството прилага Програми за Добри производствени практики, както и HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point - Анализ на опасностите и контрол на критичните точки) - система за осигуряване на безопасността на храните при тяхното производство и дистрибуция. Изпълнява се договор за „Контрол на почистване, преработка, пакетаж и складиране на биологични зърнени култури“. Всяка биологична партида има издаден сертификат за биопреработка.

разходка из фабриката

Каменна мелница

Каменна мелница

 • За да запазим всички полезни свойства на смляното зърно, ние го мелим бавно и без нагряване на каменна мелница. Оборудването е доставено от водещ австрийски производител.
Склад

Склад

 • С цел да съхраним необработените суровини, изградихме складове при спазване на всички технологични норми за вентилация и предпазване на продукцията от птици и гризачи.
Кантар

Кантар

 • Приема на необработени суровини се осъществява чрез тяхното претегляне. За целта е изграден кантар с капацитет от 60 тона. Приемът започва с лабораторен анализ на влага, температура и хектолитрово число в собствената ни лаборатория.
Пакетажни машини

Пакетажни машини

 • Разполагаме с машини за пакетиране в опаковки до: 1 кг, в хартиени чували от 3, 5, 10 и над 10 кг, кю бегове и биг бегове.
Магазин

Магазин

 • На територията на фабриката е изграден магазин за продажби на дребно. Неговото работно време е от 08:00 часа до 17:00 часа всеки работен ден.
Почистване и лющене на зърно

Почистване и лющене на зърно

 • Почистването на зърнените култури се осъществява от технологична линия, включваща 6 машини. В случай че зърното се нуждае от олющване, се включват още 8 машини. За автоматизацията на процеса е изграден специализиран софтуер.
Офис

Офис

 • Фабриката разполага с модерен офис за административното обслужване, в който работи нашият квалифициран екип.
Каменна мелница

Каменна мелница

 • За да запазим всички полезни свойства на смляното зърно, ние го мелим бавно и без нагряване на каменна мелница. Оборудването е доставено от водещ австрийски производител.
Склад

Склад

 • С цел да съхраним необработените суровини, изградихме складове при спазване на всички технологични норми за вентилация и предпазване на продукцията от птици и гризачи.
Кантар

Кантар

 • Приема на необработени суровини се осъществява чрез тяхното претегляне. За целта е изграден кантар с капацитет от 60 тона. Приемът започва с лабораторен анализ на влага, температура и хектолитрово число в собствената ни лаборатория.
Пакетажни машини

Пакетажни машини

 • Разполагаме с машини за пакетиране в опаковки до: 1 кг, в хартиени чували от 3, 5, 10 и над 10 кг, кю бегове и биг бегове.
Магазин

Магазин

 • На територията на фабриката е изграден магазин за продажби на дребно. Неговото работно време е от 08:00 часа до 17:00 часа всеки работен ден.
Почистване и лющене на зърно

Почистване и лющене на зърно

 • Почистването на зърнените култури се осъществява от технологична линия, включваща 6 машини. В случай че зърното се нуждае от олющване, се включват още 8 машини. За автоматизацията на процеса е изграден специализиран софтуер.
Офис

Офис

 • Фабриката разполага с модерен офис за административното обслужване, в който работи нашият квалифициран екип.

Видове опаковки

1 кг

1 кг

Полипропиленови опаковки за брашно

1 кг

1 кг

Полипропиленови опаковки за зърно

3 кг

3 кг

Хартиени чували за брашно

3 кг

3 кг

Хартиени чували за зърно

5 кг

5 кг

Хартиени чували за брашно

5 кг

5 кг

Хартиени чували за зърно

10 кг

10 кг

Хартиени чували за брашно

20 кг

20 кг

Хартиени чували за брашно

25 кг

25 кг

Полипропиленови чували за зърно

750 кг

750 кг

Кю бег

до 1200 кг

до 1200 кг

Биг Бег

Офис

Офис

Офис

Офис

Офис

Офис

Офис

Офис

Офис

Офис

Офис